Žurnālu abonēšanas noteikumi

1. „Žurnālu izdevniecība LILITA” žurnālus var abonēt interneta adresē www.abonesana.lv

Abonentu noformēšana, pāradresēšana, pārtraukšana, piegāde un pretenziju izskatīšana notiek saskaņā ar šiem noteikumiem un atsevišķu abonēšanas piedāvājumu noteikumiem.

2. Žurnālu abonēšanu, t.sk. personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu un apstrādi, nodrošina SIA „Žurnālu izdevniecība LILITA” vien. reģ. nr 50203134061, Merķeļa iela 21, Rīga, LV-1050, Abonēšanas nodaļa, tālrunis +37120004547.

3. Abonementa noformēšana:

4. Abonementa reģistrācijas datu ievade:

5. Abonementa darbības termiņš:

6. Pasūtījuma apmaksa:

7. Žurnālu piegāde:

8. Piegādes adreses maiņa:

9. Abonementa pārtraukšana:

10. Pretenziju iesniegšana un izskatīšana: