Lielākās kaujas

 

Skaits
 
 

Jauns žurnāla “Nezināmā Vēsture” speciālizlaidums “Lielākās kaujas” – 160 lpp biezs aizraujošs un enciklopēdiski precīzs apkopojums par visu laiku dižākajām cīņām, kas mainījušas pasaules vēstures gaitu. Kara operācijas, ieroči un militārā tehnika, gudri karavadoņi un drosmīgi kareivji ir šī speciālizlaiduma galvenie varoņi, bet īpaši aizraujošu to padara detalizēti aprakstīta iesaistīto pušu taktika kaujas laukā.