PSIHOLOĢIJA 2.numurs

 

Skaits
 
 

Ja vēlamies pieņemt labākus lēmumus un dzīvot piepildītāku, laimīgāku dzīvi, ir svarīgi izprast cilvēka dabu. Kāpēc mēs noteiktās situācijās jūtamies un uzvedamies tā un ne citādi? Ko varam darīt, lai pārvarētu šķēršļus savā domāšanā? Psiholoģijas bukazīna 2. numurā stāstām par to, kā izveidot ciešāku saikni ar savu prātu, kā darīt to laimīgu un pilnībā izmantot tā potenciālu savā labā. Noskaidrojam, kas ir galvenais – iedzimtība vai audzināšana –, kāpēc māsas un brāļi vienmēr izjūt vajadzību sacensties, kāpēc kautrējamies, melojam un smejamies... aplūkojam daudz aizraujošu tēmu, kas ļauj labāk izprast citus un sevi. Prāts ir mūsu spēcīgākais ierocis. Mācīsimies to kontrolēt tagad, lai dzīvotu labāk un laimīgāk jau rīt!